Josemaría Escrivá Obras
Fundacja Studium
Historia i cele

Fundacja Studium została utworzona w Madrycie 6 kwietnia 2000 roku. Jej celem jest:
- promowanie wydawania i upowszechniania bez chęci zysku wszelkich dzieł literackich, które przyczyniają się do pogłębienia formacji ludzkiej i chrześcijańskiej,
- podejmowanie lub uczestniczenie w działaniach kulturalnych, które mają ten sam charakter formowania i upowszechniania wartości ludzkich lub duchowych.

Od stycznia 2001 roku, Fundacja zarządza prawami autorskimi do pism św. Josemarii poza Hiszpanią, we wszystkich językach, także po polsku.

Dane kontaktowe

Fundacja Studium
c/ Castelló, 115, 2;
28006 Madrid
([email protected]).

Prezesem Patronatu jest Rafael Palomino Lozano, a sekretarzem jest Jesús María Mínguez Fernández.

Dane płatnicze

Fundación Studium
La Caixa
c/c: 2100 5525 01 2200141734
IBAN: ES86 2100 5525 01 2200141734
SWIFT (BIC): CAIXESBBXXX


W Hiszpanii

Fundacja Studium została wpisana do Rejestru Fundacji Kulturalnych, Nauczania, Badań i Sportowych Ministerstwa Edukacji i Kultury Hiszpanii.

Działalność

W 2006, dzięki osobom współpracującym z Fundacją, zostało wydanych 40 nowych edycji książek św. Josemarii na całym świecie (1 w Polsce).

W Polsce

Przedstawicielem Fundacji w Polsce jest Andrzej Malinowski ([email protected])

Lista wszystkich polskich wydań dzieł Św. Josemarii znajduje się na stronie: http://www.ostatniaszuflada.pl/bibliografie/polskie-wydania-sw-josemarii-escrivy.html