Josemaría Escrivá Obras
Opus Dei
Opus Dei zostało założone w Madrycie, Hiszpania, 2 października 1928 przez św. Josemaríę Escrivę. W 1982 roku, Papież Jan Paweł II erygował je jako prałaturę personalną o zasięgu międzynarodowym poprzez Konstytucję Apostolską Ut sit. Jego pełną nazwą jest: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei.

Prałatury personalne są figurami prawnymi, przewidzianymi przez Sobór Watykański II, które się tworzą by wypełniać szczególne zadania apostolskie: w przypadku Opus Dei, by rozpowszechniać we wszystkich środowiskach społeczeństwa głęboką świadomość powszechnego powołania do świętości i apostolstwa, a konkretniej, wartość uświęcającą zwykłej pracy.

"Rzeczywiście, wielki jest Wasz ideał -mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1979 roku-, który od początku wyprzedzał teologię laikatu, który charakteryzował później Kościół Soboru i posoborowy. Takie jest przesłanie i duchowość Opus Dei: żyć zjednoczeni z Bogiem pośród świata, w jakiejkolwiek sytuacji, każdy walcząc by z pomocą łaski Bożej stać się lepszym, dając poznać Jezusa Chrystusa świadectwem własnego życia".
Obecnie, do prałatury należy ponad 84 tys. osób, kapłanów i świeckich, ze pięciu kontynentów.

Więcej informacji