Josemaría Escrivá Obras
w. Josemara Escriv
w. Josemara Escriv urodzi si w 1902 roku w Barbastro, Hiszpania. Jest drugim z szeciu rodzestwa. Uczy si od swoich rodzicw i w szkole fundamentw wiary i wczenie przyjmuje do swego ycia zwyczaje chrzecijaskie, jak regularna spowied i komunia, modlitwa Racem i jamuna. mier trzech modszych sistr i rodzinne bankructwo finansowe bardzo wczenie daj mu pozna nieszczcie i bl: to dowiadczenie agodzi jego charakter, z naturalnie radosnego i ekspansywnego, i czyni go dojrzaym. W 1915 roku rodzina przeprowadza si do Logroño, gdzie jego ojciec znalaz now prac.

W 1918 roku, Josemara wyczuwa, e Bg co od niego chce, chocia nie wie co. Decyduje odda si cakowicie Bogu i zosta kapanem. Ma nadziej, e w ten sposb bdzie bardziej usposobiony by wypeni wol Bo. Rozpoczyna studia kocielne w Logroño, i w 1920 inkorporuje si do diecezjalnego seminarium w Saragossie, w ktrego Uniwersytecie Pontyfikalnym wypenia swoj formacj przewidzian przed kapastwem. W Saragossie uczestniczy rwnie -za rad swego ojca i z pozwoleniem przeoonych- w studiach wieckich na wydziale prawa. W 1925 roku otrzymuje sakrament kapastwa i rozpoczyna swoj posug duszpastersk, z ktr, od tej pory, identyfikuje swj byt. Teraz ju jako kapan, oczekuje dalej wiata ostatecznego o tym, czego Bg chce od niego.

W 1927 roku przeprowadza si do Madrytu by otrzyma doktorat z prawa. Towarzysz mu jego matka, jego siostra i jego brat, poniewa od mierci jego ojca, w 1924 roku, Josemara jest gow rodziny. W stolicy Hiszpanii prowadzi intensywn posug kapask, szczeglnie midzy biednymi, chorymi i dziemi. W tym samym czasie, zarabia na ycie i utrzymuje swoj rodzin dajc wykady z dziedziny prawa.

S to czasy wielkich niedostatkw, przeywanych przez ca rodzin z godnoci i pogod ducha. Jego apostolstwo kapaskie rozciga si rwnie na modych studentw, artystw, rzemielnikw i intelektualistw, ktrzy w kontakcie z biednymi i chorymi, ktrymi opiekuje si Josemara, ucz si praktykowa mio i odda si ze zmysem chrzecijaskim polepszaniu spoeczestwa.

W Madrycie, 2 padziernika 1928 roku, podczas rekolekcji, Bg pozwala mu zobaczy misj do ktrej go przeznaczy: tego dnia rodzi si Opus Dei. Misj specyficzn Opus Dei jest promowa midzy mczyznami i kobietami wszelkich rodowisk spoeczestwa osobiste zobowizanie pjcia ladami Chrystusa, mioci do Boga i bliniego i do szukania witoci w yciu codziennym. Od 1928 roku, Josemara Escriv oddaje si ciaem i dusz wypenieniu misji zaoycielskiej, ktr otrzyma, chocia nie uwaa si dlatego za innowatora ni reformatora, jest bowiem przekonany, e Jezus Chrystus jest wieczn nowoci i e Duch wity odmadza cigle Koci, do ktrego subie Bg powoa Opus Dei. W 1930 roku, w konsekwencji nowego wiata, ktre Bg zapala w jego duszy, zapocztkowuje prac apostolsk wrd kobiet w Opus Dei. Josemara Escriv zawsze bdzie stawia kobiet, jako obywatelk i jako chrzecijank, przed jej osobist odpowiedzialnoci -ani wiksz ani mniejsz od mczyzny- w budowaniu spoeczestwa obywatelskiego i Kocioa.

W 1934 roku publikuje -pod tymczasowym tytuem "Rozwaania duchowe"- pierwsze wydanie "Drogi", jego najbardziej rozpowszechnionego dziea, z ktrego z upywem lat wydane zostao ponad cztery miliony egzemplarzy. W literaturze duchowej, Josemara Escriv znany jest rwnie poprzez inne tytuy jak "Raniec wity", "To Chrystus przechodzi", "Przyjaciele Boga", "Droga Krzyowa", "Bruzda” czy „Kunia". Hiszpaska wojna domowa (1936-1939) stanowi powan przeszkod do rodzcego si Dziea. S to lat cierpienia dla Kocioa, zaznaczone, w wielu przypadkach, przez przeladowanie religijne, z ktrego zaoyciel Opus Dei dopiero po wielu trudach zdoa wyj cay.

W 1943 roku, dziki nowej asce zaoycielskiej, ktr Josemara Escriv otrzymuje podczas celebracji Mszy witej, rodzi si Stowarzyszenie Kapaskie witego Krzya, do ktrego inkardynuj si kapani, ktrzy pochodz z wiernych wieckich Opus Dei. Pena przynaleno wiernych wieckich i kapanw do Opus Dei, jak rwnie organiczna wsppraca jednych i drugich w swych apostolstwach, jest charakterystycznym rysem charyzmatu zaoycielskiego Opus Dei, ktry Koci potwierdzi okrelajc jego specyficzn posta prawn. Stowarzyszenie Kapaskie witego Krzya rozwija rwnie, w penej syntonii z Pasterzami Kociow lokalnych, dziaalnoci formacji duchowej dla kapanw diecezjalnych i kandydatw do kapastwa. Kapani diecezjalni rwnie mog tworzy cz Stowarzyszenia Kapaskiego witego Krzya, nie przestajc przynalee do duchowiestwa swoich odpowiednich diecezji.

wiadomy, e jego misja ma rdze i zasig uniwersalny, Josemara Escriv przeprowadza si do Rzymu w 1946 roku, zaraz po zakoczeniu wojny wiatowej. Midzy tym rokiem a 1950, Opus Dei otrzymuje rne aprobacje pontyficjalne, poprzez ktre zostaj potwierdzone jego specyficzne elementy zaoycielskie: jego cel nadprzyrodzony, streszczony w rozpowszechnianiu chrzecijaskiego przesania uwicania zwykego ycia; jego misji suby Ojcu witemu , Kocioowi powszechnemu i Kocioom lokalnym; jego powszechnym charakterze; wieckoci; szacunku dla wolnoci i odpowiedzialnoci osobistej i pluralizmie w tematach politycznych, spoecznych, kulturalnych, itp. Z Rzymu, poprzez bezporedni impuls zaoyciela, Opus Dei rozszerza si stopniowo na trzydzieci pastw z piciu kontynentw midzy 1946 a 1975 rokiem.

Poczwszy od 1948 roku mog nalee do Opus Dei, w peni prawa, osoby yjce w maestwie, ktre szukaj witoci w waciwym sobie stanie. W 1950 roku, Stolica wita aprobuje rwnie by byy przyjmowane jako wsppracownicy i by pomagali w pracach Opus Dei mczyni i kobiety niekatolicy i niechrzecijanie: prawosawni, luteranie, ydzi, muzumanie, itd.

W dekadzie lat 50-ych, Josemara Escriv inspiruje powstanie bardzo rnorodnych projektw: szk formacji zawodowej, orodkw przysposobienia dla mieszkacw wsi, uniwersytetw, szk rednich, szpitali, przychodni lekarskich, itp. Te dziaalnoci, owoc inicjatywy zwykych wiernych chrzecijan, ktrzy chc odpowiedzie, z mentalnoci wieck i zmysem zawodowym, konkretnych potrzebom miejsca, s otwarte na osoby ze wszystkich ras, religii i warunkw spoecznych: jasna tosamo chrzecijaska inicjatyw rozpoczynanych przez wiernych Opus Dei, w rzeczy samej, odpowiada gbokiemu respektowi do wolnoci sumienia.

Podczas Soboru Watykaskiego II (1962-1965), zaoyciel Opus Dei utrzymuje intensywne i braterskie stosunki z licznymi Ojcami soborowymi. Celem jego czstych rozmw s niektre z tematw, ktre tworz rdze nauczania soborowego, jak na przykad doktryna o powszechny powoaniu do witoci czy o funkcji wieckich w misji Kocioa. Gboko zjednoczony z doktryn Soboru Watykaskiego II, Josemara Escriv pilnie rozpocznie wprowadzenie jej w praktyk poprzez dziaalnoci formacyjne Opus Dei na caym wiecie.

Pomidzy 1970 a 1975rokiem, jego wysiek ewangelizacyjny prowadzi go do podjcia podry katechetycznych przez Europ i Ameryk. Prowadzi liczne spotkania formacyjne, proste i rodzinne-nawet gry czasami uczestnicz w nich tysice osb-, podczas ktrych mwi o Bogu, o sakramentach, o naboestwach chrzecijaskich, o uwicaniu pracy, z tym samym zapaem duchowym i rozmownoci, jak w swoich pierwszych latach kapastwa.

Umiera w Rzymie 26 czerwca 1975roku. Jego mier opakuj tysice osb, ktre zbliyy si do Chrystusa i Kocioa dziki jego pracy kapaskiej, jego przykadowi i jego pismom. Spora liczba wiernych ucieka si od tego dnia do jego wstawiennictwa i prosi o jego wyniesienie na otarze.

6 padziernika 2002 roku, ponad 400 tys. osb uczestniczy na Placu w. Piotra w kanonizacji Josemari Escrivy. W homilii, Jan Pawe II zaznaczy, e nowy wity zrozumia janiej, i posannictwo ludzi ochrzczonych polega na wynoszeniu Krzya Chrystusowego ponad wszelk rzeczywisto ludzk i odczu w swoim wntrzu arliwe wezwanie do ewangelizacji wszystkich rodowisk.

Ojciec wity zachci pielgrzymw przybyych z piciu kontynentw, by i jego ladami. "Szerzcie w spoeczestwie, niezalenie od rasy, klasy, kultury, lub wieku wiadomo, i wszyscy jestemy powoani do witoci. Wy sami starajcie si by witymi pielgnujc ewangeliczny styl pokory i suby, zawierzenia w Opatrzno i cigego nadsuchiwania gosu Ducha.”

Wicej informacji: http://www.pl.josemariaescriva.info/