Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 24: — Czy zechciałby Ksiądz wytłumaczyć zasadn....
• Punkt 25: — Proszę pozwolić mi jednak wrócić do kwes....
• Punkt 26: — Czy zechciałby Ksiądz opisać, jak od ch....
• Punkt 27: — Czy mógłby Ksiądz opisać różnice, jakie ....
• Punkt 28: — Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie Op....
• Punkt 29: — Stowarzyszenie niezmiennie podkreśla wol....
• Punkt 30: — Niewątpliwie jest Księdzu znany fakt, ż....
• Punkt 31: — Jak tłumaczy Ksiądz ogromny sukces Opus....
• Punkt 32: — Czy zechciałby Ksiądz powiedzieć jak i ....
• Punkt 33: — Czy zgodziłby się Ksiądz ze zdaniem, kt....