Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 1: 4 lutego 1943 roku założył Stowarzyszenie Kapłańsk....
• Punkt 2: — Sobór Watykański II używał często w swo....
• Punkt 3: — Idea "Ludu Bożego”, do której naw....
• Punkt 4: — W pewnych sferach duchowieństwa rozterk....
• Punkt 5: — Czasami słychać zarzuty w stosunku do d....
• Punkt 6: — Dość mocno ujawnia się troska całego Ko....
• Punkt 7: — Kapłani są inkardynowani do określonej ....
• Punkt 8: W rzeczy samej duchowny, każdy poszczególny ksiądz....
• Punkt 9: — Misja świeckich wykonywana jest, według....
• Punkt 10: — Mówi Ksiądz Prałat i pisze od tylu lat,....
• Punkt 11: — Dekret Apostolicam actuositatem,....
• Punkt 12: — Godność i wolność dzieci Bożych cechuje....
• Punkt 13: — Powołanie świeckiego i zakonnika są w p....
• Punkt 14: — Często, mówiąc o laikacie, zapomina się....
• Punkt 15: — Pierwsza wersja "Drogi” wydana w ....
• Punkt 16: — Wiemy, że od wielu lat roztaczał Ksiądz....
• Punkt 17: — Wspominając przy różnych okazjach począ....
• Punkt 18: — W związku z obecnością świeckich członk....
• Punkt 19: — Kiedyś, mówiąc o rzeczywistości Opus De....
• Punkt 20: — Wobec tego, w jaki sposób kościelna rze....
• Punkt 21: Jednocześnie istnieją inne aspekty tego procesu ro....
• Punkt 22: Pyta mnie Ksiądz także w jaki sposób Opus Dei w....
• Punkt 23: — Zmieniając temat, chcielibyśmy poznać o....