Josemaría Escrivá Obras
• Wiara
Rozdział 1 Spontaniczność i pluralizm wśród ludu bożego
   > Punkt 1
Rozdział 5 Opus Dei: instytucja, która nawołuje do szukania świętości pośród świata
   > Punkt 58
Rozdział 6 uniwersytet w służbie współczesnego społeczeństwa
   > Punkt 73
Rozdział 7 Kobieta w życiu świata i Kościoła
   > Punkt 95
   > Punkt 102
Rozdział 8 Namiętnie kochać świat
   > Punkt 123