Josemaría Escrivá Obras
• Historia
Rozdział 1 Spontaniczność i pluralizm wśród ludu bożego
   > Punkt 1
Rozdział 5 Opus Dei: instytucja, która nawołuje do szukania świętości pośród świata
   > Punkt 72
Rozdział 8 Namiętnie kochać świat
   > Punkt 113