Josemaría Escrivá Obras
• Modlitwa
Rozdział 1 Spontaniczność i pluralizm wśród ludu bożego
   > Punkt 3
Rozdział 5 Opus Dei: instytucja, która nawołuje do szukania świętości pośród świata
   > Punkt 70
Rozdział 7 Kobieta w życiu świata i Kościoła
   > Punkt 102
   > Punkt 103
Rozdział 8 Namiętnie kochać świat
   > Punkt 121