Josemaría Escrivá Obras
• Mt
Rozdział 1 Spontaniczność i pluralizm wśród ludu bożego
   V , 48 > Punkt 11
   XIX , 4 > Punkt 14
Rozdział 4 Dlaczego tylu ludzi zbliża się do Opus Dei?
   V , 48 > Punkt 55
Rozdział 5 Opus Dei: instytucja, która nawołuje do szukania świętości pośród świata
   XVI , 4 > Punkt 59
   V , 48 > Punkt 62
   X , 24 > Punkt 66
Rozdział 6 uniwersytet w służbie współczesnego społeczeństwa
   VII , 20 > Punkt 81
Rozdział 7 Kobieta w życiu świata i Kościoła
   XIX , 12 > Punkt 92
   XV , 14 > Punkt 93
   XXIII , 13 > Punkt 93
   XI , 30 > Punkt 97
   XIX , 3-11 > Punkt 97
   XV , 4 > Punkt 101
   XVIII , 20 > Punkt 103
   XI , 5 > Punkt 110
Rozdział 8 Namiętnie kochać świat
   XVIII , 23-35 > Punkt 113
   XIX , 11 > Punkt 122