Josemaría Escrivá Obras
67

— Wyjaniwszy t kwesti chciabym teraz zapyta o sposoby ksztatowania czonkw, ktre by wykluczay czerpanie jakichkolwiek korzyci doczesnych z faktu przynalenoci do Opus Dei.

— Kada korzy, ktra nie byaby korzyci czysto duchow zostaje zdecydowanie odrzucona, bowiem Opus Dei wymaga bardzo duo. Wymaga wyrzeczenia, powicenia, zaparcia si, nieustannej pracy bez wytchnienia w subie dusz i nie daje nic w zamian. Chciabym przez to powiedzie, e nie daje w zamian korzyci materialnych, doczesnych. Bowiem na paszczynie ycia duchowego daje duo. Daje rodki, by walczy i zwyciy w walce ascetycznej. Prowadzi drogami modlitwy. Uczy traktowa Jezusa jak brata, widzie Boga we wszystkich okolicznociach ycia, czu si dzieckiem Boga, a zatem uczy rozpowszechnia Bo nauk.

Osoba, ktra nie czyni postpw na drodze ycia wewntrznego — a do zrozumienia, e warto odda si cakowicie, odda wasne ycie Panu, nie moe wytrwa w Opus Dei, gdy wito nie jest etykiet, a gbokim wymogiem. Z drugiej strony, Opus Dei nie prowadzi adnej dziaalnoci o celach politycznych, gospodarczych czy ideologicznych: adnej akcji doczesnej. Jego jedyn dziaalnoci jest nadprzyrodzone ksztatowanie czonkw i dziea apostolskiego — innymi sowy: ciga opieka duchowa nad kadym z czonkw oraz przedsiwzicia apostolstwa korporacyjnego, w zakresie pomocy, dobroczynnoci, edukacji itd.

Czonkowie Opus Dei poczyli si jedynie po to, by i bardzo okrelon drog witoci i wsppracowa w okrelonych dzieach apostolskich. Ich wzajemne zobowizania wykluczaj jakikolwiek interes doczesny z prostego powodu, e na tym polu wszyscy czonkowie Opus Dei s wolni. Kady zatem idzie swoj drog, majc rne cele i interesy, czasami nawet sprzeczne.

W konsekwencji wycznie boskiego celu Dziea, jego duch jest duchem wolnoci, duchem prowadzcym do mioci dla osobistej wolnoci wszystkich ludzi. I poniewa to umiowanie wolnoci jest szczerym, a nie jedynie zwykym, teoretycznym hasem, kochamy konieczn konsekwencj wolnoci, to znaczy pluralizm. W Opus Dei pluralizm jest podany i kochany, a nie tylko tolerowany czy w jaki sposb utrudniany. Gdy pord czonkw Dziea widz tyle rnych idei, tyle rnych stanowisk — odnonie kwestii politycznych, ekonomicznych, spoecznych artystycznych itd. — to obraz ten cieszy mnie ogromnie, gdy wiadczy, e wszystko dzieje si jak powinno; frontem do Boga.

Jedno ducha i rnorodno w sprawach doczesnych s do pogodzenia wwczas, gdy nie krluje fanatyzm i nietolerancja, a przede wszystkim, gdy yje si wiar, wiedzc, e my, ludzie, nie jestemy zczeni prostymi wizami sympatii czy interesu, a dziaaniem samego Ducha, ktry czynic nas brami Chrystusa prowadzi nas do Boga Ojca.

Prawdziwy chrzecijanin nie myli nigdy, by jedno w wierze, wierno Nauce i Tradycji Kocioa, jak rwnie troska o to, by do wszystkich dotaro zbawcze ordzie Chrystusa, byy w sprzecznoci z rnoci stanowisk w sprawach, ktre Bg zostawi, jak zwyklimy mawia, swobodnej dyskusji ludzi. Co wicej, jest w peni wiadomy, e ta rnorodno jest czci skadow boskiego planu, jest chciana przez Boga, ktry rozdaje swoje dary i swoje wiato wedle swego upodobania. Chrzecijanin powinien kocha innych i dlatego powinien szanowa opinie rne od wasnych i wspy w sposb braterski z tymi, ktrzy myl inaczej.

Wanie dlatego, e czonkowie Dziea uksztatowali si w tym duchu niemoliwe jest, by ktokolwiek z nich myla o wykorzystywaniu faktu przynalenoci do Opus Dei, by uzyska korzyci osobiste, bd, aby narzuci innym opcje polityczne czy kulturalne. Pozostali czonkowie nie chcieliby tego tolerowa i doprowadziliby go do zmiany stanowiska bd do opuszczenia Opus Dei. Jest to punkt, w ktrym nikt w Opus Dei nigdy nie pozwoli sobie na najmniejsze odchylenie, gdy winien broni nie tylko swojej wolnoci osobistej, lecz rwnie nadprzyrodzonego charakteru pracy, jakiej si odda. Myl dlatego, e wolno i odpowiedzialno osobista s najlepsz gwarancj nadprzyrodzonego celu Dziea Boego.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny