Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 55: Zacząć potrafi wielu, ale niewielu kończy, a do ty....
• Punkt 56: Jeśli zastanowicie się nad wieloma pochwałami wypo....
• Punkt 57: Od początku swego istnienia — nie jest to moi....
• Punkt 58: Jeżeli sama obecność prawego, godnego szacunku ....
• Punkt 59: Mogę powiedzieć, bez zarozumiałości z mojej strony....
• Punkt 60: Wybaczcie mi tę dygresję i chociaż nie odbiegliśmy....
• Punkt 61: Błędem jest myśleć, że apostolstwo sprowadza się d....
• Punkt 62: Walczycie z nadmierną wyrozumiałością wobec siebie....
• Punkt 63: Nie mówię tu o złudnych ideałach. Mam na myśli bar....
• Punkt 64: Często powtarzam, że chwile rozmowy z Jezusem, któ....
• Punkt 65: Pamiętam także swój pobyt w Burgos w tym samym okr....
• Punkt 66: Ponieważ jesteśmy świadomi, że Bóg obecny jest ....
• Punkt 67: Possumus! — Możemy! Z Bożą pomocą równ....
• Punkt 68: A jak to jest możliwe — zdajesz się mnie pyta....
• Punkt 69: Spotykamy niekiedy ludzi dobrych — lepiej był....
• Punkt 70: Z miłości do Boga, z miłości do dusz i żeby odpowi....
• Punkt 71: Aby osiągnąć ten cel, musimy kierować się Miłością....
• Punkt 72: Bracia moi najmilsi — oto znowu głos ś....