Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 39: Kiedy zwracam się do was podczas naszej wspólnej r....
• Punkt 40: Otwórzmy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdz....
• Punkt 41: Idźmy jednak dalej za tokiem przypowieści. Co czyn....
• Punkt 42: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza....
• Punkt 43: Zapytasz być może: a po co miałbym się wysilać? Ni....
• Punkt 44: Pokora Pana Jezusa była policzkiem dla tych, który....
• Punkt 45: Rozważmy teraz przypowieść o człowieku, który m....
• Punkt 46: Jakże smutne jest życie polegające jedynie na zabi....
• Punkt 47: Moje, moje, moje...— myśli i słowa wie....
• Punkt 48: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Ot....
• Punkt 49: To Pan obdarzył nas życiem, zmysłami, siłami i nie....
• Punkt 50: Święty Mateusz opowiada nam również, jak Jezus pow....
• Punkt 51: W przeddzień Jezus dużo pracował, gdy więc wyruszy....
• Punkt 52: Ponownie wam przypominam, że mamy mało czasu: t....
• Punkt 53: Myślę, że w podsumowaniu tych refleksji będzie nam....
• Punkt 54: Oto, jaki winien być owoc dzisiejszej modlitwy: Pr....