Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 23: Często już przypominałem wam tę wzruszającą scenę,....
• Punkt 24: Uznajemy z wdzięcznością, ponieważ rozumiemy szczę....
• Punkt 25: Zastanówcie się teraz nad tym podniosłym momentem,....
• Punkt 26: Nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć do końca wol....
• Punkt 27: Postawmy sobie jeszcze raz to pytanie w obecności ....
• Punkt 28: Miłość Boga jest zazdrosna; nie jest zadowolona, g....
• Punkt 29: Są to ludzie, którzy swoją wolność wznoszą jak bar....
• Punkt 30: Przypomnijcie sobie przypowieść o talentach. Sługa....
• Punkt 31: Lecz zapytacie, być może: Czy kiedy osiągniemy to,....
• Punkt 32: W toku mojej długiej kapłańskiej pracy, w której n....
• Punkt 33: Nasza Święta Matka Kościół zawsze opowiadał się za....
• Punkt 34: Stworzenie może Bogu odmówić i wzgardzić zasiewem ....
• Punkt 35: Niewola za niewolę — skoro już musimy służyć,....
• Punkt 36: Bóg na początku stworzył człowieka i zostawił g....
• Punkt 37: W przypowieści o zaproszonych na ucztę, gdy gospod....
• Punkt 38: Raz jeszcze powiadam: nie uznaję żadnej innej niew....