Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 294: Jesteśmy do głębi wstrząśnięci, serce bije nam moc....
• Punkt 295: Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe mod....
• Punkt 296: Rozpoczynamy od modlitw ustnych, które wielu z nas....
• Punkt 297: Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie, (...) zgro....
• Punkt 298: Nie jest wykluczone, że już na samym początku wzni....
• Punkt 299: Jak możemy pokonać te przeszkody? Jak umocnić się ....
• Punkt 300: W tym wysiłku, by utożsamić się z Chrystusem, wyod....
• Punkt 301: Ale nie zapominajcie, że przebywanie z Jezusem ozn....
• Punkt 302: Kiedy rzeczywiście zaczniemy podziwiać i kochać Na....
• Punkt 303: Nie myślmy jednak, że skoro już jesteśmy na ścieżc....
• Punkt 304: Żarliwość adoracji, pragnienie zadośćuczynienia pr....
• Punkt 305: Nadszedł czas, by wołać: Pomnij, Panie, na swoje s....
• Punkt 306: Rozpoczęliśmy od prostych a zachwycających modlitw....
• Punkt 307: Jak łania, co pragnie wody ze strumienia, t....
• Punkt 308: Czy chodzi tu o ascezę? O mistykę? Kwestia ta mnie....
• Punkt 309: Przypatrzcie się, jak postępuje Bóg. Kiedy powraca....
• Punkt 310: Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i p....
• Punkt 311: Dzięki temu oddaniu rozpala się żarliwość apostols....
• Punkt 312: Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że nie mówię o na....
• Punkt 313: Lubię mówić o drodze, ponieważ jesteśmy wędrowcami....
• Punkt 314: Gdy dochodzą do wioski, zbliża się koniec ich wędr....
• Punkt 315: Proszę Pana Boga o to, abyśmy podczas naszego prze....
• Punkt 316: Niechaj strzeże nas Matka Boża i Matka nasza, aby ....