Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 256: Powołanie chrześcijańskie, owo osobiste, zwrócone ....
• Punkt 257: Chcemy iść za Panem i pragniemy szerzyć Jego Słowo....
• Punkt 258: Jeżeli w duchu nadprzyrodzonym zastanowimy się nad....
• Punkt 259: Oto posyłam po wielu rybaków — wyrocznia P....
• Punkt 260: Zechciejmy towarzyszyć teraz Chrystusowi w Jego bo....
• Punkt 261: A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracow....
• Punkt 262: To samo dotyczy nas. Jeśli codziennie będziemy wal....
• Punkt 263: Ustawicznie wskazywałem w swoim nauczaniu na tę na....
• Punkt 264: Przypatrzmy się teraz innemu połowowi ryb, temu, k....
• Punkt 265: Co w takim razie się zmienia? Zmiana polega na tym....
• Punkt 266: Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jez....
• Punkt 267: Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą s....
• Punkt 268: Jak mamy prowadzić to apostolstwo? Przede wszystki....
• Punkt 269: W związku z tym rozważmy epizod, który ukazuje wsp....
• Punkt 270: Podziwiajcie również postępowanie świętego Pawła. ....
• Punkt 271: Skąd święty Paweł czerpał tę siłę? Omnia possum....
• Punkt 272: Gdybyś ulegał pokusie zwątpienia i pytał: Kto każe....
• Punkt 273: Zresztą, któż to powiedział, że do mówienia o Chry....