Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 238: Ilekroć w naszym sercu odczuwamy pragnienie popraw....
• Punkt 239: Spójrzmy na Jezusa Chrystusa, na nasz wzór, niejak....
• Punkt 240: Ewangelia opowiada nam o tak wielu chwilach, w któ....
• Punkt 241: Przyjrzyjmy się teraz Jego błogosławionej Matce, k....
• Punkt 242: W Dziejach Apostolskich opisana jest scena szczegó....
• Punkt 243: Jak powinniśmy się modlić? Ośmielam się was zapewn....
• Punkt 244: Nigdy mnie nie nużyło i z pomocą Bożą nie będzie m....
• Punkt 245: Wkroczyliśmy już na drogę modlitwy. Ale jak iść na....
• Punkt 246: Zwalczajcie w sobie w zarodku wszelkie lenistwo or....
• Punkt 247: Dla niektórych z was to o czym mówimy jest dobrze ....
• Punkt 248: W splocie czynnej wiary chrześcijańskiej błyszczą ....
• Punkt 249: Niechaj w ciągu naszego dnia nie brakuje chwil poś....
• Punkt 250: Spójrzcie: Pan pragnie poprowadzić nas cudownym ry....
• Punkt 251: Przez trzydzieści lat mego kapłaństwa ustawicznie ....
• Punkt 252: Zauważcie ponadto, że nikt nie jest wolny od skłon....
• Punkt 253: Myślisz, że twoje grzechy są tak liczne, że Pan ni....
• Punkt 254: Aby utorować drogę modlitwie, mam zwyczaj — m....
• Punkt 255: Powtarzam raz jeszcze: można się modlić na tysiące....