Josemaría Escrivá Obras
Opublikowana po raz pierwszy w 1977, jest pierwszym dzieem pomiertnym w. Josemari. Zawiera 18 homilii wygoszonych w latach 1941-68. Jej celem jest pomc y w przyjanii z "Bogiem bliskim czytelnikowi" uywajc jako punkt odniesienia szereg cnt ludzkich i nadprzyrodzonych.

S to homilie, w ktrych autor czyni z cnt chrzecijaskich wtek przewodni swojej rozmowy synowskiej z Bogiem. Do tej pory opublikowano 400 tys. egzemplarzy niniejszej ksiki. Wydania s obecne w 13 jzykach. W przedmowie Praat lvaro del Portillo opisuje, e te kazania "zawieraj yw doktryn, gdzie gbia teologii zespolona jest z ewangeliczn przejrzystoci dobrego duszpasterza".

"W drugim tomie homilii -kontynuuje Praat lvaro del Portillo- zamieszczamy niektre teksty opublikowane jeszcze wtedy, kiedy praat Escriv de Balaguer przebywa razem z nami, tu, na ziemi i inne spord wielu, ktre pozostawi do pniejszej publikacji, poniewa pracowa bez popiechu i do samego koca."

Tych osiemnacie homilii przedstawia panoram podstawowych cnt ludzkich i chrzecijaskich dla czowieka, ktry chce poda ladami Nauczyciela, nie odstpujc Go ani na krok. (...) U praata Escriv de Balaguer sowo staje si rozmow z Bogiem — modlitw — nie przestajc by wzruszajc rozmow z tymi, ktrzy go suchaj, gdy odpowiada ich niepokojom i nadziejom. Homilie te stanowi katechez doktryny i ycia chrzecijaskiego, gdzie zarwno mwi si o Bogu, jak i rozmawia si z Bogiem: Moe w tym, e zawsze podkrela on mio do Boga jako „zwracanie spojrzenia ku Niemu nieustannie i niestrudzenie”, tkwi sekret jego ogromnych zdolnoci komunikacyjnych.

"Obok prostoty w pismach tych wystpuje stay motyw namitnej, ekspansywnej mioci. Drog do witoci, na ktr zaprasza nas praat Escriv de Balaguer, przenika gboki szacunek dla wolnoci. Zaoyciel Opus Dei zachwyca si sowami witego Augustyna, w ktrych biskup Hippony podkrela, i Bg uzna, e Jego sudzy bd lepsi jeeli bd mu suy dobrowolnie”.