Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 94: Rozważmy przez chwile teksty mszalne z wtorku tygo....
• Punkt 95: Czy nie zwróciliście uwagi, z jaką pieczołowitości....
• Punkt 96: Gdy sięgniemy do Pisma świętego, przekonamy się, ż....
• Punkt 97: Na myśl o tej tajemnicy z ust świętego Pawła wyryw....
• Punkt 98: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym ł....
• Punkt 99: A co przeciwstawia się pokorze, temu dobremu ub....
• Punkt 100: Kiedy duszę opanuje pycha, za nią, jak w zaprzęgu,....
• Punkt 101: Kiedy słyszymy, jak mówi się na temat pychy, wyobr....
• Punkt 102: Powróćmy raz jeszcze do Ewangelii. Przyjrzyjmy się....
• Punkt 103: Kiedy się zbliża chwila Jego Męki, Jezus, chcąc ok....
• Punkt 104: O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajd....
• Punkt 105: Dzisiejsze czytanie ukazuje nam Daniela w otoczeni....
• Punkt 106: Chciałbym, byście pamiętali, że jeśli będziecie sz....
• Punkt 107: Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziw....
• Punkt 108: Nie wierzcie w najmniejszym stopniu tym, którzy pr....
• Punkt 109: Spójrzcie na Maryję. Nigdy żadne stworzenie nie po....