Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 94: Rozwamy przez chwile teksty mszalne z wtorku tygo....
• Punkt 95: Czy nie zwrcilicie uwagi, z jak pieczoowitoci....
• Punkt 96: Gdy signiemy do Pisma witego, przekonamy si, ....
• Punkt 97: Na myl o tej tajemnicy z ust witego Pawa wyryw....
• Punkt 98: Bg bowiem pysznym si sprzeciwia, a pokornym ....
• Punkt 99: A co przeciwstawia si pokorze, temu dobremu ub....
• Punkt 100: Kiedy dusz opanuje pycha, za ni, jak w zaprzgu,....
• Punkt 101: Kiedy syszymy, jak mwi si na temat pychy, wyobr....
• Punkt 102: Powrmy raz jeszcze do Ewangelii. Przyjrzyjmy si....
• Punkt 103: Kiedy si zblia chwila Jego Mki, Jezus, chcc ok....
• Punkt 104: O ile wielki jeste, o tyle si uniaj, a znajd....
• Punkt 105: Dzisiejsze czytanie ukazuje nam Daniela w otoczeni....
• Punkt 106: Chciabym, bycie pamitali, e jeli bdziecie sz....
• Punkt 107: Wybaw mnie od czowieka podstpnego i niegodziw....
• Punkt 108: Nie wierzcie w najmniejszym stopniu tym, ktrzy pr....
• Punkt 109: Spjrzcie na Maryj. Nigdy adne stworzenie nie po....