Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 73: wity ukasz w rozdziale sidmym opowiada: Jed....
• Punkt 74: Zarwno pewna mentalno laicystyczna, jak i niekt....
• Punkt 75: Prawd jest, e te indywidualne cechy charakteru, ....
• Punkt 76: Nie wiem, czy potrafi okreli, ktra z cnt ludz....
• Punkt 77: Zastanwmy si nad niektrymi z tych cnt ludzkich....
• Punkt 78: Kto potrafi by mny, nie bdzie si spieszy, by....
• Punkt 79: Mamy by mni i cierpliwi, czyli take spokojni. ....
• Punkt 80: Dokonujemy krtkiego przegldu niektrych cnt lud....
• Punkt 81: Dwie ludzkie cnoty — pracowito i pilno &#....
• Punkt 82: Cnoty ludzkie wymagaj od nas ustawicznego wysiku....
• Punkt 83: Gdy bdziemy prawdomwni, bdziemy te sprawiedliw....
• Punkt 84: Wstrzemiliwo jest opanowaniem. Nie wszystko, c....
• Punkt 85: Kto sercem mdry, zwie si rozumnym — ....
• Punkt 86: wity Tomasz z Akwinu w tym dobrym dziaaniu rozu....
• Punkt 87: Tego rodzaju roztropno jest mdroci serca, kt....
• Punkt 88: Nie ten jest roztropny, kto nigdy si nie myli lec....
• Punkt 89: Mwilimy o cnotach ludzkich. By moe teraz kto ....
• Punkt 90: Naturalno i prostota stanowi dwie cudowne cnoty....
• Punkt 91: Jeli kto stara si pielgnowa cnoty ludzkie, to....
• Punkt 92: Jeeli chrzecijanin walczy o zdobycie tych cnt, ....
• Punkt 93: Jeli bdziemy y w ten sposb, bdziemy nieli ....