Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 55: Zacz potrafi wielu, ale niewielu koczy, a do ty....
• Punkt 56: Jeli zastanowicie si nad wieloma pochwaami wypo....
• Punkt 57: Od pocztku swego istnienia — nie jest to moi....
• Punkt 58: Jeeli sama obecno prawego, godnego szacunku ....
• Punkt 59: Mog powiedzie, bez zarozumiaoci z mojej strony....
• Punkt 60: Wybaczcie mi t dygresj i chocia nie odbieglimy....
• Punkt 61: Bdem jest myle, e apostolstwo sprowadza si d....
• Punkt 62: Walczycie z nadmiern wyrozumiaoci wobec siebie....
• Punkt 63: Nie mwi tu o zudnych ideaach. Mam na myli bar....
• Punkt 64: Czsto powtarzam, e chwile rozmowy z Jezusem, kt....
• Punkt 65: Pamitam take swj pobyt w Burgos w tym samym okr....
• Punkt 66: Poniewa jestemy wiadomi, e Bg obecny jest ....
• Punkt 67: Possumus! — Moemy! Z Bo pomoc rwn....
• Punkt 68: A jak to jest moliwe — zdajesz si mnie pyta....
• Punkt 69: Spotykamy niekiedy ludzi dobrych — lepiej by....
• Punkt 70: Z mioci do Boga, z mioci do dusz i eby odpowi....
• Punkt 71: Aby osign ten cel, musimy kierowa si Mioci....
• Punkt 72: Bracia moi najmilsi — oto znowu gos ....