Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 294: Jestemy do gbi wstrznici, serce bije nam moc....
• Punkt 295: Bdziecie Mnie wzywa, zanoszc do Mnie swe mod....
• Punkt 296: Rozpoczynamy od modlitw ustnych, ktre wielu z nas....
• Punkt 297: Ja za sprawi, e Mnie znajdziecie, (...) zgro....
• Punkt 298: Nie jest wykluczone, e ju na samym pocztku wzni....
• Punkt 299: Jak moemy pokona te przeszkody? Jak umocni si ....
• Punkt 300: W tym wysiku, by utosami si z Chrystusem, wyod....
• Punkt 301: Ale nie zapominajcie, e przebywanie z Jezusem ozn....
• Punkt 302: Kiedy rzeczywicie zaczniemy podziwia i kocha Na....
• Punkt 303: Nie mylmy jednak, e skoro ju jestemy na ciec....
• Punkt 304: arliwo adoracji, pragnienie zadouczynienia pr....
• Punkt 305: Nadszed czas, by woa: Pomnij, Panie, na swoje s....
• Punkt 306: Rozpoczlimy od prostych a zachwycajcych modlitw....
• Punkt 307: Jak ania, co pragnie wody ze strumienia, t....
• Punkt 308: Czy chodzi tu o ascez? O mistyk? Kwestia ta mnie....
• Punkt 309: Przypatrzcie si, jak postpuje Bg. Kiedy powraca....
• Punkt 310: Wstan, po miecie chodzi bd, wrd ulic i p....
• Punkt 311: Dziki temu oddaniu rozpala si arliwo apostols....
• Punkt 312: Chciabym jeszcze raz powtrzy, e nie mwi o na....
• Punkt 313: Lubi mwi o drodze, poniewa jestemy wdrowcami....
• Punkt 314: Gdy dochodz do wioski, zblia si koniec ich wdr....
• Punkt 315: Prosz Pana Boga o to, abymy podczas naszego prze....
• Punkt 316: Niechaj strzee nas Matka Boa i Matka nasza, aby ....