Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 256: Powoanie chrzecijaskie, owo osobiste, zwrcone ....
• Punkt 257: Chcemy i za Panem i pragniemy szerzy Jego Sowo....
• Punkt 258: Jeeli w duchu nadprzyrodzonym zastanowimy si nad....
• Punkt 259: Oto posyam po wielu rybakw — wyrocznia P....
• Punkt 260: Zechciejmy towarzyszy teraz Chrystusowi w Jego bo....
• Punkt 261: A Szymon odpowiedzia: Mistrzu, ca noc pracow....
• Punkt 262: To samo dotyczy nas. Jeli codziennie bdziemy wal....
• Punkt 263: Ustawicznie wskazywaem w swoim nauczaniu na t na....
• Punkt 264: Przypatrzmy si teraz innemu poowowi ryb, temu, k....
• Punkt 265: Co w takim razie si zmienia? Zmiana polega na tym....
• Punkt 266: Jednake uczniowie nie wiedzieli, e to by Jez....
• Punkt 267: Reszta uczniw dobia odzi, cignc za sob s....
• Punkt 268: Jak mamy prowadzi to apostolstwo? Przede wszystki....
• Punkt 269: W zwizku z tym rozwamy epizod, ktry ukazuje wsp....
• Punkt 270: Podziwiajcie rwnie postpowanie witego Pawa. ....
• Punkt 271: Skd wity Pawe czerpa t si? Omnia possum....
• Punkt 272: Gdyby ulega pokusie zwtpienia i pyta: Kto kae....
• Punkt 273: Zreszt, kt to powiedzia, e do mwienia o Chry....