Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 238: Ilekro w naszym sercu odczuwamy pragnienie popraw....
• Punkt 239: Spjrzmy na Jezusa Chrystusa, na nasz wzr, niejak....
• Punkt 240: Ewangelia opowiada nam o tak wielu chwilach, w kt....
• Punkt 241: Przyjrzyjmy si teraz Jego bogosawionej Matce, k....
• Punkt 242: W Dziejach Apostolskich opisana jest scena szczeg....
• Punkt 243: Jak powinnimy si modli? Omielam si was zapewn....
• Punkt 244: Nigdy mnie nie nuyo i z pomoc Bo nie bdzie m....
• Punkt 245: Wkroczylimy ju na drog modlitwy. Ale jak i na....
• Punkt 246: Zwalczajcie w sobie w zarodku wszelkie lenistwo or....
• Punkt 247: Dla niektrych z was to o czym mwimy jest dobrze ....
• Punkt 248: W splocie czynnej wiary chrzecijaskiej byszcz ....
• Punkt 249: Niechaj w cigu naszego dnia nie brakuje chwil po....
• Punkt 250: Spjrzcie: Pan pragnie poprowadzi nas cudownym ry....
• Punkt 251: Przez trzydzieci lat mego kapastwa ustawicznie ....
• Punkt 252: Zauwacie ponadto, e nikt nie jest wolny od skon....
• Punkt 253: Mylisz, e twoje grzechy s tak liczne, e Pan ni....
• Punkt 254: Aby utorowa drog modlitwie, mam zwyczaj — m....
• Punkt 255: Powtarzam raz jeszcze: mona si modli na tysice....