Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 154: Zebralimy si tutaj consummati in unum, zj....
• Punkt 155: We fragmencie Ewangelii w. Mateusza, ktry przypa....
• Punkt 156: Czytamy dalej w Ewangelii: Posali wic ....
• Punkt 157: Czy pamitacie przypowie o miosiernym Samarytan....
• Punkt 158: Niech nie powstrzymuj was adne obudne racje. St....
• Punkt 159: Suchajmy dalej relacji witego Mateusza: Wiem....
• Punkt 160: Jeli w kadej chwili nie wycigamy z Ewangelii wn....
• Punkt 161: Nie bd przed wami ukrywa, e jeli mam podj j....
• Punkt 162: Jeli odwanie przeprowadzicie rachunek sumienia w....
• Punkt 163: Et viam Dei in veritate doces; naucza, nau....
• Punkt 164: Syszaem kiedy pochopne stwierdzenie, e dowiad....
• Punkt 165: Wczytajcie si uwanie w t scen ewangeliczn, by....
• Punkt 166: Nie moemy kry si za adnymi pozornie pobonymi ....
• Punkt 167: Wyryjmy to sobie w duszy, aeby przejawiao si to....
• Punkt 168: Nasz sytuacj wobec Boga oddaje najtrafniej przyp....
• Punkt 169: Chrzecijaska cnota sprawiedliwoci jest bardziej....
• Punkt 170: Od dziecistwa — czyli jak mwi Pismo, skoro ....
• Punkt 171: Jestemy zobowizani do obrony wolnoci osobistej ....
• Punkt 172: Czytajcie Pismo wite. Rozwaajcie po kolei sceny....
• Punkt 173: Mio bliniego, ktra jest jak hojne przelewanie....
• Punkt 174: By moe, pomyli kto, e jestem naiwny. To nie m....