Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 1: Przed wielu laty wdrowalimy po Kastylii i po dro....
• Punkt 2: Wszyscy, wy i ja, stanowimy czstk rodziny Chryst....
• Punkt 3: Nie mog zapomnie pewnego wydarzenia — sprze....
• Punkt 4: Cel, ktry stawiam przed wami, a raczej, ktry Bg....
• Punkt 5: ycie wewntrzne, Jest ono niezbdnym wymogiem, we....
• Punkt 6: Moe kto z was pomyli, e zwracam si wycznie ....
• Punkt 7: Oczywicie, chodzi tu o cel wysoki i trudny do osi....
• Punkt 8: Myl teraz o tych spord was, ktrzy mimo upywu....
• Punkt 9: Kiedy zastanawiamy si nad sowami Paskimi: A ....
• Punkt 10: Chciabym kontynuowa t rozmow przed Panem Naszy....
• Punkt 11: Pozwlcie na krtk dygresj, ktra wie si z ty....
• Punkt 12: Wrmy jednak do naszego rozwaania. Powiedziaem ....
• Punkt 13: Sprawia mi bardzo wielki bl, kiedy si dowiaduj,....
• Punkt 14: Na pocztku lat czterdziestych musiaem czsto je....
• Punkt 15: Znacie obowizki chrzecijaskie na tyle, by pj....
• Punkt 16: Schwytajcie nam lisy, mae lisy, co pustosz wi....
• Punkt 17: Zrbmy gruntowny rachunek sumienia... By moe, r....
• Punkt 18: ycie wewntrzne. wito w wypenianiu zwyczajny....
• Punkt 19: W osobistym yciu wewntrznym, w postawie zewntrz....
• Punkt 20: Starajmy si rozbudza w gbi serca gorce, niepr....
• Punkt 21: Pan nasz Jezus Chrystus czsto i chtnie mwi o ....
• Punkt 22: Jeli zgodzisz si na to, by Bg kierowa twoj o....