Josemaría Escrivá Obras
• Formacja
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 20
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 157
   > Punkt 158
   > Punkt 161
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   > Punkt 185
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 260