Josemaría Escrivá Obras
• Duch wity
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 87
   > Punkt 92
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   > Punkt 178
Rozdzia 14 Moc mioci
   > Punkt 229
   > Punkt 236
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 244
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 306
   > Punkt 307