Josemaría Escrivá Obras
• Krzy
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 67
   > Punkt 68
   > Punkt 71
Rozdzia 7 Oderwanie si
   > Punkt 124
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 128
   > Punkt 129
   > Punkt 130
   > Punkt 131
   > Punkt 132
   > Punkt 133
   > Punkt 134
   > Punkt 135
   > Punkt 136
   > Punkt 140
   > Punkt 141
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 212
   > Punkt 216
Rozdzia 17 Matka Boa, Matka nasza
   > Punkt 287
   > Punkt 288
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 301
   > Punkt 304
   > Punkt 305
   > Punkt 310
   > Punkt 311