Josemaría Escrivá Obras
• Wspodkupiciele
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 9
Rozdzia 7 Oderwanie si
   > Punkt 124
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 132
   > Punkt 140
   > Punkt 141
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 219
Rozdzia 14 Moc mioci
   > Punkt 225
   > Punkt 226
   > Punkt 227
   > Punkt 228
   > Punkt 230
   > Punkt 231
   > Punkt 232
   > Punkt 233
   > Punkt 234
   > Punkt 235
   > Punkt 236
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 256
   > Punkt 260
   > Punkt 261
   > Punkt 263
Rozdzia 17 Matka Boa, Matka nasza
   > Punkt 287
   > Punkt 288