Josemaría Escrivá Obras
• Upomnienie braterskie
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 20
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 69
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 157
   > Punkt 158
   > Punkt 161
Rozdzia 14 Moc mioci
   > Punkt 234