Josemaría Escrivá Obras
• Tchrzostwo
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 85
   > Punkt 87
   > Punkt 90
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 164
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 266