Josemaría Escrivá Obras
• Czas
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 5
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 39
   > Punkt 41
   > Punkt 42
   > Punkt 44
   > Punkt 46
   > Punkt 48
   > Punkt 49
   > Punkt 51
   > Punkt 52
   > Punkt 54
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 62
   > Punkt 64
   > Punkt 67
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 81
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 212