Josemaría Escrivá Obras
• Mdro
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 85
   > Punkt 87
   > Punkt 92
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 148
Rozdzia 17 Matka Boa, Matka nasza
   > Punkt 278
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 307
   > Punkt 315