Josemaría Escrivá Obras
• Prozelityzm chrzecijaski
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 5
   > Punkt 9
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 267