Josemaría Escrivá Obras
• Niedopatrzenia
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 42
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 202