Josemaría Escrivá Obras
• Mierno
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 5
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 42
   > Punkt 46
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 83
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 150
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 192
   > Punkt 202
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 207
   > Punkt 211
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 248