Josemaría Escrivá Obras
• Puste wyobraenia
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 8
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 90
Rozdzia 6 Pokora
   > Punkt 101