Josemaría Escrivá Obras
• Zaczyna i na nowo rozpoczyna
Rozdzia 6 Pokora
   > Punkt 94
   > Punkt 95
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 131
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 216
   > Punkt 219