Josemaría Escrivá Obras
• Autentyczno
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 12
   > Punkt 13
   > Punkt 19
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 74
   > Punkt 75
   > Punkt 82
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 141
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 163
   > Punkt 164
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 211
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 268