Josemaría Escrivá Obras
• Anioowie Strowie
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 18
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 220
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 315