Josemaría Escrivá Obras
• Zawierzenie Bogu
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 53
Rozdzia 7 Oderwanie si
   > Punkt 116
   > Punkt 117
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 143
   > Punkt 144
   > Punkt 153
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 167
   > Punkt 168
   > Punkt 169
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   > Punkt 187
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 214
   > Punkt 215
   > Punkt 218
   > Punkt 220
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 311