Josemaría Escrivá Obras
• Gnuno
Rozdzia 3 Skarb czasu
   > Punkt 42
   > Punkt 46
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 83
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 129
   > Punkt 130
   > Punkt 131
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 143
   > Punkt 150
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 192
   > Punkt 202
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 207
   > Punkt 211
   > Punkt 217