Josemaría Escrivá Obras
• Boja Boa
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 92
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 130
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 253