Josemaría Escrivá Obras
• Szczero
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 15
   > Punkt 16
   > Punkt 17
   > Punkt 19
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 82
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 141
Rozdzia 10 y w obliczu Boga i ludzi
   > Punkt 163
   > Punkt 164
Rozdzia 11 Albowiem Boga oglda bd
   > Punkt 181
   > Punkt 182
   > Punkt 188
   > Punkt 189
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 211
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 243
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 268