Josemaría Escrivá Obras
• Prostota
Rozdział 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 89
   > Punkt 90
Rozdział 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 143
   > Punkt 145
   > Punkt 146
   > Punkt 147
   > Punkt 148
Rozdział 11 Albowiem Boga oglądać będą
   > Punkt 188
   > Punkt 189
Rozdział 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 273