Josemaría Escrivá Obras
• Ofiara
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 67
   > Punkt 68
   > Punkt 71
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 84
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 128
   > Punkt 132
   > Punkt 140
   > Punkt 141
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 196
   > Punkt 201
Rozdzia 13 Nadzieja chrzecijanina
   > Punkt 216
Rozdzia 18 Ku witoci
   > Punkt 301