Josemaría Escrivá Obras
• Ofiarno
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 84
Rozdzia 7 Oderwanie si
   > Punkt 114
   > Punkt 115
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 139
   > Punkt 140
Rozdzia 12 ycie wiar
   > Punkt 196