Josemaría Escrivá Obras
• Moc
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 72
Rozdzia 5 Cnoty ludzkie
   > Punkt 77
   > Punkt 90
   > Punkt 92
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 141