Josemaría Escrivá Obras
• Pierwsi chrzecijanie
Rozdzia 4 Praca dla Boga
   > Punkt 63
Rozdzia 14 Moc mioci
   > Punkt 225
Rozdzia 15 ycie modlitw
   > Punkt 242
Rozdzia 16 By wszyscy zostali zbawieni
   > Punkt 269
   > Punkt 270