Josemaría Escrivá Obras
• Plan ycia
Rozdzia 1 Wielko ycia codziennego
   > Punkt 18
   > Punkt 19
Rozdzia 8 ladami Chrystusa
   > Punkt 137
   > Punkt 138
   > Punkt 139
   > Punkt 141
Rozdzia 9 Obcowanie z Bogiem
   > Punkt 149
   > Punkt 150
   > Punkt 151
   > Punkt 152